لبخندستان شهروندان

این وبلاگ درتمام مسائل لطیفه ُ خنده ُ سرگرمی ُنکته های پند آموز و... فعالیت دارد
سه‌شنبه 7 دی‌ماه سال 1389

آیا می دانید 4

 

 

آیا می دانید :  4

* خرس قطبی هنگامی که روی دو پا می‌ایستد حدود 3 متر است.

* در بین انواع خرس، خرس پاندا بزرگترین جمجمه را دارد.

* خرس با تمام سنگینی خود می تواند با سرعت 50 کیلومتر در ساعت بدود.

* حس بویایی خرس تقریبا 100 برابر قوی تر از انسان است.

* خرس نوزاد 600 بار از مادر خود کوچکتر است.

 

                 

 

 

* کوههای آلپ در سال حدود یک سانتیمتر بلند می شوند.

* بیماری قند اولین عامل کوری در مردم جهان است.

* گرده گل هرگز فاسد نمی شود.

* دانشمندان دریافته اند که مورچه همچون انسان صبح ها خمیازه می کشند.

* ویروس عامل آنفلوآنزا بیش از 200 نوع دارد.

* هیتلر از مکانهای بسته بسیار وحشت داشت.

* فنلاند از 179 هزار و 585 جزیره تشکیل شده است.

* زنبور از بوی عرق بدش می آید و به کسی که بدنش بو دهد یا عطر زده باشد حمله می‌کند.

* انسان با خوردن 20 نیش از زنبور عسل در آن واحد خواهد مرد.

* زنبور داران می‌توانند بیش از 100 نیش زنبور عسل را تحمل کنند.

* زنبور حیوان منظمی است و از بی نظمی بیزار است.

* سختی آب مشابه سختی بتن است.

* رعد و برقی به طول 6.1 کیلومتر دارای برقی کافی برای روشن کردن یک میلیون لامپ است.

* هنگام صحبت برای بیان هر کلمه 72 ماهیچه به کار گرفته می‌شود.

* خون میگوها آبی رنگ است، عنکبوتها خونی روشن و شفاف دارند.

* دانه نوعی درخت غول پیکر از خانواده کاج فقط 0.005 گرم وزن دارد.

* 85درصد گیاان در اقیانوسها رشد می کنند.

* تنها چیزی که در اسید حل نمی‌شود الماس است.

* زرافه تازه متولد شده 2 متر قد دارد.

* در 150 سال گذشته قـــد افراد در کشور های صنعتی 10 سانت رشد داشته است.

* هر تکه کاغذ را نمی توان بیش از نه بار تا کرد.

* تغییر فاصله زمین و خورشید تاثیری بر دما ندارد بلکه بر زوایه تابش خورشید موثر است.

* تبخیر از سطح خاک عمده ترین منبع هدر رفت آب بصورت تبخیر در ایران است.

* به ازای هر 1 درصد افزایش نمک محلول در آب، 1 درصد از شدت تبخیر آن کاسته می شود.

* اگر تمام یخهای قطبی ذوب شوند، آب دریاها 14 متر بالا می آیند.

* بیشترین قربانیان سیل زنان و سپس کودکان هستند.

* ارتفاع تبخیر در ایران 2 متر و ارتفاع متوسط بارندگی 24 سانت است.

* اعصابی که در بدن شما وجود، دارند به اندازه فاصله زمین تا ماه است.

* درازترین ناخن دست دنیا مربوط به زنی امریکایی است که هر ناخن او 6 متر است.

* در یک سانتی متر از پوست شما 12 متر عصب و 4 متر رگ و مویرگ وجود دارد.

* رشد کودک در بهار بیشتر است.

* در امریکا سالیانه 85 میلیون تن کاغذ مصرف می شود.

* اسب ماده 30 واسب نر 36 دندان دارد.

* حس بویایی مورچه با حس بویایی سگ برابری می کند