لبخندستان شهروندان

این وبلاگ درتمام مسائل لطیفه ُ خنده ُ سرگرمی ُنکته های پند آموز و... فعالیت دارد
جمعه 6 اسفند‌ماه سال 1389

جملات زیبا و جاودان : 1

 

 

                 

جملات زیبا  و جاودان :  1

زمستان را تحقیر نکنید، زیرا بهار هر چه دارد از زمستان است.

جهنم پشتوانه ی بهشت است. زیرا خداوند جهنم را آفرید تا همه با دیدن یا شنیدن اوصاف آن بهشت را انتخاب کنند.

آدمیان خفتگانند. چون بمیرند بیدار شوند...

از سخنان مولا علی (ع):

اگر خدا کفیل است ، غصه چرا؟

اگر خدا رزاق است ، غصه چرا؟

اگر دنیا فریبنده است ، اعتماد چرا؟

اگر بهشت عدل است ، تظاهر به ایمان چرا؟

اگر قبر حق است ،این همه ساختمان های مجلل چرا؟

اگر جهنم حق است ، این همه ناحق چرا؟

اگر حساب حق است ، جمع مال دنیا چرا؟

اگر قیامت حق است ، جنایت به مردم چرا؟

اگر دشمن شیطان است ، پیروی از آن چرا؟

لقمان :

دو چیز را هرگز فراموش نکن ، خدا و مرگ را.

دو چیز را زود فراموش کن. بدی به دیگران، در مورد خود و خوبی خود در حق دیگران.

چهار چیز را پیش از پیش نگه دار :

شکمت را سر سفره ی مردم

زبانت را در بین جمع.

چشمت را در خانه ی دوستان.

دلت را در سر نماز.

    شیطان برای ورود  به فلب از هیچکس گذرنامه نشان نمی دهد...

کوشش کنید وقتی موعظه می کنید ،  احساس کنید ، هیچ کس جز خودتان مخاطب اصلی نیست...

جاهلان دوست دارند مجادله کنند ولی عاقلان می کوشند بفهمند....

کسی که با گدایی و فقر شدید زندگی کند و با ثروت بمیرد ، نادان است...

شیطان :

اگر خواستی در دنیا و آخرت رستگار شوی هرگز نگو من ، تا نیفتی به روز من...

دل هایتان را از دنیا بیرون کنید ، پیش از آنکه  بدن هایتان را از دنیا بیرون کنید.....

التماس دعا

از ارسال نظرتان متشکرم

یا علی مدد.