لبخندستان شهروندان

این وبلاگ درتمام مسائل لطیفه ُ خنده ُ سرگرمی ُنکته های پند آموز و... فعالیت دارد
دوشنبه 23 خرداد‌ماه سال 1390

زیبا ترین ها سخنان 3

 

  

 

 

زیبا ترین ها سخنان  3

فکر کردن،سخت ترین کار بشر است....

                   ++++++++++++++

وزن یک تهمت ، سنگین تر از هزار هزار دشنام است... 

                   ++++++++++++++++ 

                  ++++++++++++++

هیچ کاری برای انسان سخت تر از فکر کردن نیست...

                  +++++++++++++++++

آنکه  زندگی وکارش را دوست ندارد ، خیلی زود پیر می شود...

                     ++++++++++++++++

زندگیت هرچه باشد با آن روبرو شو و آن را در آغوش گیر ، از  آن دوری مکن .زندگی آنقدر بد نیست که توهستی و یا فکر می کنی ...

                  +++++++++++++++++

برای پیشرفت سه چیز لازم است: اول پشتکار، دوم پشت کار، سوم پشت کار...

                      +++++++++++++++++++