لبخندستان شهروندان

این وبلاگ درتمام مسائل لطیفه ُ خنده ُ سرگرمی ُنکته های پند آموز و... فعالیت دارد
شنبه 1 مرداد‌ماه سال 1390

زیبا ترین ها سخنان 6 - ۷

 

  

 

 

 

زیبا ترین ها سخنان  6 - ۷

توهین ها مانند سکۀ تقلبی اند . ما ناگزیریم آنها را بشنویم ، ولی مجبور  

نیستیم قبولشان کنیم

                            ++++++++++++++  

موفقیت تنها یک چیز است این که : زندگی را به دلخواه خود بگذرانید... 

              ++++++++++++++++++++

زیباترین خوی زن ، نجابت اوست...

                +++++++++++++++++++++

          دوستت دارم ؛ نه به خاطر شخصیت تو ؛ بلکه به خاطر شخصیتی  

 

که  در هنگام با تو بودن پیدا می کنم ... 

                 ++++++++++++++++++++  

 شهامت گله ، ناشی از چوپان بیدار است... 

                ++++++++++++++++ 

بیشترین تأثیر افراد خوب زمانى احساس مى شود که از میان ما رفته باشند... 

                   +++++++++++++++++++  

 تجربه را بر روی رختخواب نرم معطر و متکای پر قو نمی توان بدست  

 

آورد... 

                             ++++++++++++++++++++++