لبخندستان شهروندان

این وبلاگ درتمام مسائل لطیفه ُ خنده ُ سرگرمی ُنکته های پند آموز و... فعالیت دارد
چهارشنبه 12 مرداد‌ماه سال 1390

لطیفه 13

 

  

 

 

لطیفه  13

 

یه جونی طناب بسته به کمرش میگن چرا اینکارو کردی ؟

  

میگه می خوام خودکشی کنم!

 

 میگن چرا دور کمرت؟

 

میگه بستم دور گردنم دیدم دارم خفه میشم بازش کردم... 

                         *************** 

                اولی : به نظرت موقع تشییع جنازه جلوی جنازه باشی بهتره یا  

 

پشت سر جنازه؟

 

دومی : هرجا می خوای باش ولی سعی کن توش نباشی!!! 

                       ***********

به یه معتاد میگن : چطوری معتاد شدی؟

 

میگه دوست بد   ذغال خوب!!! 

                   ***************