لبخندستان شهروندان

این وبلاگ درتمام مسائل لطیفه ُ خنده ُ سرگرمی ُنکته های پند آموز و... فعالیت دارد
دوشنبه 17 مرداد‌ماه سال 1390

سخنان زیبا ۱۰

  

 

 

 سخنان زیبا    10

انسان بی هدف ، سنگی است که نمی داند  

 

چرا و چگونه در چاه افتاده است... 

                      **************

عشق های مجازی در دامان نگاه متولد 

 

 می شوند و درهجران  و اشک ها تطهیر و در  

 

آغوش وصال  دفن می شوند.اما عشق واقعی  

 

تا بی نهایت به سوی کمال امتداد  

 

می یابد..... 

                      ****************

آدما قدر چیزهایی را که دارند ، بعد از نبودنش  

 

درک می کنند....

                          ***************

رفاقت قصه تلخی است که از نامش  

 

گریزانم..................

                           

 

    *****************

بالاترین امتیاز جوانی، مستی و بی‌خبری  

 

است .................... 

                            ****************** 

جایگاه ما در هیچ سرزمینی نیست، جایگاه ما حتی  

 

در کره زمین هم نیست، منزل حقیقی ما قلب  

 

کسانی است که دوستشان داریم و دوستمان دارند.

                                    ***************