لبخندستان شهروندان

این وبلاگ درتمام مسائل لطیفه ُ خنده ُ سرگرمی ُنکته های پند آموز و... فعالیت دارد
سه‌شنبه 22 شهریور‌ماه سال 1390

سخنان زیبا ۱۱

 

 

  

سخنان زیبا ۱۱

 درد دل عاشقان  2011 :

من یه لیوان چای داغ رو به تو ترجیح می دم . چون  

 

چای فقط زبونم رو می سوزونه . ولی تو دلمو....

                          ++++++++++++++++++

به نام خدا خالق انسان .  

به نام انسان خالق غم ها . 

 

 به نام غم ها که به وجود اورنده ی اشک هایند . 

 به نام اشک که  تسکین دهنده ی قلب ها یند . 

 به نام قلب هاکه  ایجاد گر عشق  هستند  

و به نام عشق که زیباترین خطای انسان است 

 

                    +++++++++++++++++++

الهی تو خورشید بشی و من زمین تا سالی یک  

 

بار من دور تو بگردم و سالی 365 روز تو دور من بگردی!