لبخندستان شهروندان

این وبلاگ درتمام مسائل لطیفه ُ خنده ُ سرگرمی ُنکته های پند آموز و... فعالیت دارد
چهارشنبه 11 آبان‌ماه سال 1390

لطیفه ۱۷

 

 

 

 لطیفه  ۱۷

دزدی هواپیما


بچه: بابا, هواپیمای به این بزرگی را چطور می دزدند؟ پدر: اول  

 

صبر                           +++++++++++++

وقت ناهار


مهمان آهسته به پسر صاحبخانه: پسرجان شما کی ناهار  

 

می خورید؟

پسر: مامانم گفت هروقت شما رفتید!!!!

                         +++++++++++++

قاضی و متهم


قاضی به متهم : خجالت نمی کشی؟ الان پنجمین بار است که 

 

 به

 

می آیید.

                      ++++++++++++++


امتحان دیوانه ها


یک روز برای امتحان چند دیوانه، آنها را می برند کنار یک استخر  

 

خالی از آب . 

 

و پاهایشان شکست. مسئول آنها فکر کرد که آن یکی خوب شده.  

 

پرسید : تو چرا نپریدی؟ دیوانه جواب داد: آخر شنا بلد نبودم.

                   +++++++++++++++++++


 

همه دیوانه ها بجز یکی پریدند داخل استخر و دست  
 دادگاه می آیی . متهم : شما چی که هر روز به دادگاه  
می کنند برود بالا, کوچک که شد بعد می دزدنش!!!!