لبخندستان شهروندان

این وبلاگ درتمام مسائل لطیفه ُ خنده ُ سرگرمی ُنکته های پند آموز و... فعالیت دارد
شنبه 12 آذر‌ماه سال 1390

باران

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 باران

 

 

باران را دوست دارم

حتی بیشتر از تو

چون

تو اشکهایم را دیدی

ولی...

ترکم کردی

اما

باران

با من گریست...

تا حس نکنم

که بی نهایت تنهایم...

 

از وبلاگ دختر صورتی