لبخندستان شهروندان

این وبلاگ درتمام مسائل لطیفه ُ خنده ُ سرگرمی ُنکته های پند آموز و... فعالیت دارد
شنبه 12 آذر‌ماه سال 1390

زیبا ترین ها

 

  

 

 

زیبا ترین ها  

 

 

تو که یک گوشه چشمت غم عالم ببرد  

 

حیف باشد که تو باشی 

 و مرا غم ببرد.

          ************************************

 

ازش پرسیدم چقدر دوستم داری؟ 

گفت به اندازه شکوفه های  بهاری. 

 و چه راست می گفت چون شکوفه های بهاری مهمان 

 دو روزه اند.

*********************************************

بی تو پیمودن شبها شدنی نیست. 

 

 شبهای پرازدرد که فرداشدنی  نیست. 

 

 گفتم که برایت بفرستم  دل خود را  

 

افسوس که نامه دلم  تا شدنی نیست.

**************************************

ناامیدی نخستین گامی است که شخص به سوی گور خود  

 برمی دارد

*********************************

زمانی فراموشت خواهم کرد که عقلم خاموش،نفسم قطع، 

روحم درآسمان،و تنم زیرخاک باشد...

از وبلاگ

یـه دختــر صــورتــی