لبخندستان شهروندان

این وبلاگ درتمام مسائل لطیفه ُ خنده ُ سرگرمی ُنکته های پند آموز و... فعالیت دارد
سه‌شنبه 20 دی‌ماه سال 1390

لطیفه ۲۰

 

 

 

 

 

 

 لطیفه  ۲۰

یه فیل تو دریا شنا می کرد. پشه ای به او گفت:  

 

رفیق بیا بیرون کارت دارم.

فیل از  دریا بیرون آمد و پرسید :  

 

کاری داشتید ؟

پشه گفت: هیچی برو توی آب.خواستم  ببینم مایوی  

 

من را نپوشیدی.

          ++++++++++++++++

روباهی پای درختی ایستاده بود و با موبایلش شماره 

 

 می گرفت. کلاغی از بالای درخت گفت : 

 

 اقا روباه اونجا خط نمی دهد. موبایل را بالا بنداز تا برات

شماره بگیرم.

روباه موبایل را بالا انداخت.  

 زاغ تلفن را گرفت و  گفت :

این عوض اون  قالب پنیری  که وقتی  کلاس سوم  ابتدایی 

   بودم ، ازم دزدی...

                           +++++++++++++++