لبخندستان شهروندان

این وبلاگ درتمام مسائل لطیفه ُ خنده ُ سرگرمی ُنکته های پند آموز و... فعالیت دارد
دوشنبه 24 بهمن‌ماه سال 1390

22لطیفه:

 

 

 

لطیفه:    ۲۲

شخصی را به دلیل مشروب خواری دستگیر نمودندو به کلانتری بردند.

یارو که مست بود از مامور کلانتری پرسید:

ما را برای چه به اینجا آورده اند؟

مامور گفت: برای عرق خوری.

یارو گفت: پس چرا این دست و آن دست می کنید.زود بیارید تا بخوریم و بریم.

                   +++++++++++++++

شخصی در قرعه کشی بانک شرکت کرده بود و در پیاده رو حرکت می کرد و دو تا پسرش دنبال او راه می رفتند. یکی از بچه ها گفت:

اگر بابا برنده ی ماشین بشه ، من روی صندلی  جلو می نشینم و دیگری گفت: نه خیر من جلو می نشینم و بر سر همین دعوایشان شد.

پدرشان رو به آنها کرد و گفت:کاری نکنید که ترمز کنم و هر دو تاتون رو از ماشین پایین بندازم.

                 ++++++++++++++++