لبخندستان شهروندان

این وبلاگ درتمام مسائل لطیفه ُ خنده ُ سرگرمی ُنکته های پند آموز و... فعالیت دارد
چهارشنبه 19 مهر‌ماه سال 1391

ملا

 

  

 

 

 

ملا

 

نامرد چهارمی

 ملانصرالدین زنی گرفته بود که قبلا" دو بار ازدواج کرده بود

 و هر دو شوهرش هم مرده بودند. ملانصرالدین در حال مرگ

بود، زن بالای سر او گریه می کرد و می گفت: ملا جان! به

کجا می روی و من را تنها به دست کی می سپاری؟ ملا در

 همان حال جواب داد: به نامرد چهارمی.

 

 

 

داستان تختخواب 4 نفره

 زن ملانصرالدین مردو او رفت و زن بیوه ای گرفت. زن مرتب از شوهر سابقش حرف می زد و ملا هم از زن سابقش. شبی ملا زنش را از روی تخت به پایین انداخت. زن با چشم و چالی کبود شده پیش پدرش رفت و از ملا شکایت
کرد. پدر زن ملا، او را صدا کرد و از او خواست درباره کارش توضیح بدهد. ملا گفت: من بی تقصیرم، تخت ما دو نفره است اما ما چهار نفر هستیم یعنی من و زن سابقم، دختر شما و شوهر سابقش. حالا هم چون روی تخت جا نبود عیال از روی تخت پایین افتاد.