لبخندستان شهروندان

این وبلاگ درتمام مسائل لطیفه ُ خنده ُ سرگرمی ُنکته های پند آموز و... فعالیت دارد
سه‌شنبه 22 مرداد‌ماه سال 1392

لطیفه:

 

 

لطیفه: 

رئیس: خجالت نمی‌کشی تو اداره داری جدول

 حل می‌کنی؟

کارمند: چکار کنیم قربان، این سروصدای

ماشینها که نمی‌ذاره آدم بخوابه

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

نصیحت یه شوهر به زنش: هر وقت یه سوسک تو

دستشویی دیدی با دمپایی فورا نکوب رو سرش…

بی توجه از بغلش رد شو… این کار از صدتا فحش براش بدتره