لبخندستان شهروندان

این وبلاگ درتمام مسائل لطیفه ُ خنده ُ سرگرمی ُنکته های پند آموز و... فعالیت دارد
سه‌شنبه 19 آذر‌ماه سال 1392

می گم ۲

 

می گم ۲

 

یه تهرانی  زنش رو بدجوری کتک می زده ؛

 از پرسیدن : چی کار کرده که می زنیش؟

می گه: اگه می دونستم که می کشتمش!! 

 

 

در کلاس زیست شناسی

معلم:سعید! دو تا حیوان دوزیست نام ببر.

سعید: قورباغه و برادرش.

 

++++++++++++++++++++++++++++

 

یه روز سه نفر دیر به قطار میرسن دنبالش میدون.

 

دو تا شون به زور خودشون رو به قطار میرسونن

 

اون یکی که جا مونده بود وای میسته ومیخنده

 

 ازش میپرسن چرا میخندی

 

میگه آخه اون دوتا واسه بدرقه ی من اومده بودند

 

 

++++++++++++++++++++++

 

 

 

آزمایش دیوانه ها

در تیمارستانی میخواستند دیوونه ها رو امتحان کنند,

زیر چراغی یک میز گذاشتند و روی آن مقدار زیادی روغن ریختند

 و ازشون خواستند یکی یکی بروند روی میز و چراغ رو عوض کنند

 دیوونه ها یکی یکی بالا رفتند و خوردند زمین. یکی از دیوونه ها کاغذی

 گذاشت روی میز و لامپ رو براحتی عوض کرد, همه برایش کف

 زدند و علت کارش را پرسیدند. گفت : والله قدم نمی رسید کاغذ

 رو گذاشتم زیر پام تا قدم بلندتر شود

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

نصیحت یه شوهر به زنش:

 

هر وقت یه سوسک تو دستشویی دیدی با دمپایی فورا نکوب رو سرش…

بی توجه از بغلش رد شو… این کار از صدتا فحش براش بدتره