لبخندستان شهروندان

این وبلاگ درتمام مسائل لطیفه ُ خنده ُ سرگرمی ُنکته های پند آموز و... فعالیت دارد
سه‌شنبه 19 آذر‌ماه سال 1392

می گم 4

 

 

 

می گم 4


دو نفر داشتن برا هم چاخان می کردن،

اولی می گه : یه کوه نزدیک ماست هر وقت میگم جاسم ،
 
اونم می گه : جاسم جاسم .

دومی میگه :این که چیزی نیست کوهی که نزدیک ماست ،

هر وقت من میگم : جاسم ،

میگه : کدوم جاسم ؟!! 

 

+++++++++++++++++++++ 

 

 

 

 


مرد ی میره آمپول بزنه میره تو درمانگاه پیش پرستاره میگه خانم

من اومدم آمپول بزنم پرستاره نگاه میکنه میبینه پنی سیلین داره

 میگه :

آقاشما آخرین بار کی پنیسیلین زدین ؟

میگه :

دیروز پرستاره میگه خیلی خب آمپول رو میزنن و یارو غش میکنه

حالش بد میشه و ....

 

بعد از اینکه حالش رو جا میارن پرستاره با عصبانیت میگه  مگه نگفتی

 دیروز پنی سیلین زدی طرف میگه : آره ولی دیروز هم همینجوری شدم!

 

++++++++++++++++++++++++++++++++

از یارو می پرسن:

اگه گفتی کی به همه محرمه؟ یک خورده فکر میکنه میگه:

 سوپر مارکت سر کوچه!

 میگن: چرا؟میگه:

 چون به همه شیر میده

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++