لبخندستان شهروندان

این وبلاگ درتمام مسائل لطیفه ُ خنده ُ سرگرمی ُنکته های پند آموز و... فعالیت دارد
پنج‌شنبه 24 بهمن‌ماه سال 1392

لبخند ستان ۲۰/۱۱/۹۲

 

  جوک جدید

 

 

 

 

 لبخند ستان ۲۰/۱۱/۹۲ 

 

 

  

 حتی اگه کسی بهت بدی کرد بازم هیچ وقت قلبش رو نشکون...!!

چون فقط یه قلب داره...!!

بزن دندوناشو بشکن که 32 تا داره لامصبو...!!

 

 

 

   شناگر ایرانی بین هشت نفر هشتم شده،

بعد مربی شنای ایران می گه فراتر از انتظار ما ظاهر شده!

انگار انتظار داشته یارو غرق بشه و اصلا نرسه! 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

مامانه به پسرش میگه : نیوتون رو میشناسی !!!؟

پسره میگه نه ! کیه ؟؟؟

مامانه میگه : اگه حواست به درسات بود میشناختیش ! :|

پسره به مامانش میگه : تو ساناز رو میشناسی !!!!؟

مامانه میگه نه ! کیه ؟؟

پسره میگه : اگه حواست به بابا بود میشناختیش !!!!