لبخندستان شهروندان

این وبلاگ درتمام مسائل لطیفه ُ خنده ُ سرگرمی ُنکته های پند آموز و... فعالیت دارد
سه‌شنبه 19 فروردین‌ماه سال 1393

اندر حکایات

  

 

 

 

 

اندر حکایات  

 

   یکی تو محل ما از نذورات امامزاده محل دزدی کرده بود
 

رفته بود یک تاکسی خریده بود، کار می کرد
 

بعد ماهی صدتومن می داد به همون امامزاده می گفت 

 

 قسطمه! 

 

 

 دیشب به مامانم می گم منو بفرست خونه شوهر خودتو راحت کن.
میگه: اولا کسی از جونش سیر نشاده بیاد تو رو بگیره.
دوما حق الناسه، ما خودمونو راحت کنیم دیگران رو ناراحت؟! 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

مردها بر اثر کمبود عاطفه ازدواج می کنن، بر اثر کمبود حوصله طلاق می دن
ولی نکته جالب اینه که بر اثر کمبود حافظه دوباره ازدواج می کنن 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

 دختر : چن روز پیش دیدمت که سر پیچ به دخترا چشمک می زدی !
پسر : چشمک نمیزدم ، سر اون پیچ خیلی باد میومد یه چیزی رفت تو چششم !
دختر : آره ! بعدشم رفت تو ماشینت!!