لبخندستان شهروندان

این وبلاگ درتمام مسائل لطیفه ُ خنده ُ سرگرمی ُنکته های پند آموز و... فعالیت دارد
دوشنبه 21 مهر‌ماه سال 1393

لبخندستان

 

 

 

 

لبخندستان  

( عید غدیر مبارک باد ) 


پدر : پسرم هروقت من رو اذیت می کنی یکی از موهای سرم 

 سفید می شه.  

پسر : پس برای همینه که بابا بزرگ تمام موهای سرش سفید شده؟!! 

 

 

 

 

 

 

 


+++++++++++++++++++++++++++++
رئیس: خجالت نمی‌کشی تو اداره داری جدول حل می‌کنی؟


کارمند: چکار کنیم قربان، این سروصدای ماشینها


 که نمی‌ذاره آدم بخوابه!


++++++++++++++++++++++++++++++++

زن خوب برای ازدواج باید  4  تا خصلت داشته باشه :

 1 - نجیب باشه یعنی با جیب آدم کاری نداشته باشه 

2 - خانه دار باشه یعنی از خودش خونه داشته باشه

3- مثل ماه بمونه یعنی شبها بیاد و صبح بره خونه باباش


 4 - البته در حد متعالی این که باباش وضعش توپ باشه

و 3 تا سکته هم کرده باشه