لبخندستان شهروندان

این وبلاگ درتمام مسائل لطیفه ُ خنده ُ سرگرمی ُنکته های پند آموز و... فعالیت دارد
چهارشنبه 5 فروردین‌ماه سال 1394

لطیف های نوروزی 3

لطیف های نوروزی  3

به یکی میگن یه موجود نام ببر ، میگه یخ ... ،

میگن آخه یخ که موجود محسوب نمیشه ،

میگه چرا من خودم صد بار دیدم نوشتند یخ موجود است

 

 

از غضنفر می پرسن  : سخت ترین کار چیه ؟

 میگه: نمک تو نمکدون ریختن.

می گن: چرا ؟

می گه: چون سوراخ هاش خیلی ریزه!!

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

پدر : پسرم هروقت من رو اذیت می کنی یکی از موهای سرم سفید می شه.

پسر : پس برای همینه که بابا بزرگ تمام موهای سرش سفید شده؟!!

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

به یه نفر می گن: پاشو سحره ، میگه: بهش بگو خودم فردا بهش زنگ میزنم.!!

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

عیدتوت توی عیدا