لبخندستان شهروندان

این وبلاگ درتمام مسائل لطیفه ُ خنده ُ سرگرمی ُنکته های پند آموز و... فعالیت دارد
جمعه 21 شهریور‌ماه سال 1393

یعنی .........

 

 

 

 

یعنی  ......... 

 

عشق یعنی حتی وقتی حوصله خودتو نداری ، 

 

حوصله مخاطب خاصت رو داری. به همین سادگی

  

 

 

 

 

 

همه درحسرت پروازند       من به پروازنمی اندیشم


به تومی اندیشم که          بالاتراز اندیشه پروازی

 

+++++++++++++++++++++++++++++++

 

از تو دور بودن برای من قیامت است


آزادی عشق تو برای من حاجت است

دیدن رخ ماهت برای من زیارت است

 

++++++++++++++++++++++++++++

 

شهره شهر مشو تا ننهم سر کوه
شور شیرین منما تا نکنی فرهادم
رحم کن بر من مسکین و به فریادم رس
تا به خاک در آصف نرسد فریادم

 

++++++++++++++++++++++++++

 

همیشه مانند بازیگران بودی!
به دروغ میگفتی نمیتوانم دروغ بگویم
و به راحتی برایم نقش بازی میکردی!
چه هنرمند بزرگی !

 

++++++++++++++++++++++++

 

 تو را دوست داشتن برای من عبادت است