لبخندستان شهروندان

این وبلاگ درتمام مسائل لطیفه ُ خنده ُ سرگرمی ُنکته های پند آموز و... فعالیت دارد
جمعه 13 اسفند‌ماه سال 1389

گشتی در وبلاگ های دیگران قسمت سوم

 

  

 

 

گشتی در وبلاگ های دیگران      قسمت سوم

اقتباس از وبلاگ  زندگی ،  زیستن . از شهناز.

در این صفحات تلاش می شود  گلچینی از مطالب وبلاگ ها  با  مشخصات آنان ارائه گردد.

                                            

گفته های تعمق برانگیز

باد می وزد …

میتوانی در مقابلش هم دیوار بسازی ، هم آسیاب بادی

تصمیم با تو است . . .

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 زیباترین حکمت دوستی ، به یاد هم بودن است ، نه در کنار هم بودن . .. .  

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

  دوست داشتن بهترین شکل مالکیت

و مالکیت بدترین شکل دوست داشتن است . . .  

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 خوب گوش کردن را یاد بگیریم

گاه فرصتها بسیار آهسته در میزنند . . .  

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 اگر یک روز هیچ مشکلی سر راهم نبود ، میفهمم که راه را اشتباه رفته ام . . .

  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

  مهم بودن خوبه ولی خوب بودن خیلی مهم تره . . .  

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

فراموش نکن قطاری که از ریل خارج شده ، ممکن است آزاد باشد

ولی راه به جائی نخواهد برد . . .  

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

انتخاب با توست ، میتوانی بگوئی : صبح به خیر خدا جان

یا بگوئی : خدا به خیر کنه ، صبح شده . .  

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

زندگی کتابی است پر ماجرا ، هیچگاه آن را به خاطر یک ورقش دور نینداز . . .  

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

    مثل ساحل آرام باش ، تا مثل دریا بی قرارت باشند ... . .  

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

جایی در پشت ذهنت به خاطر بسپار ، که اثر انگشت خداوند بر همه چیز هست . . .  

منتظر نظرات خوبتان هستم