لبخندستان شهروندان

این وبلاگ درتمام مسائل لطیفه ُ خنده ُ سرگرمی ُنکته های پند آموز و... فعالیت دارد
دوشنبه 23 خرداد‌ماه سال 1390

لطیفه 7

 

 

          

 

 

 

لطیفه 7 

 یه فردی خیلی خسیس بود. تصمیم به خودکشی گرفت. خواست  دست خود را به پریز  

 

برق بزند ، یه مرتبه  فکری به ذهنش رسید. گفت : چرا با برق خانه ی خودمان خودم را  

 

بکشم که برق بیشتری مصرف کنیم. به خانه ی همسایه رفت و دستش را به برق زد و 

    برق او را کشت... 

قابل توجه کسانی که بار مالی خانواده را زیاد می کنند.

                       ++++++++++++++++++++

علی به پدرش گفتـ  : بابا  چرا همیشه مجسمه های فتح و پیروزی ذا به شکل زن می سازند.

پدر: مقداری صبر کن تا بزرگ شوی  وزن بگیری و علتش را می فهمی...

              +++++++++++++++++++++++

کشف جدید دانشمندان:

علت ازدیاد طلاق = ازدیاد ازدواج

راه حل کاهش طلاق = کاهش تعداد ازدواج

          +++++++++++++++++++