لبخندستان شهروندان

این وبلاگ درتمام مسائل لطیفه ُ خنده ُ سرگرمی ُنکته های پند آموز و... فعالیت دارد
دوشنبه 7 شهریور‌ماه سال 1390

زیبا ترین سخنان ۹

 

  

 

 

زیبا ترین ها سخنان :9

رودخانه های بزرگ مدیون جویبارهای کوچک هستند...

فاصله ی میان ما انسان ها ، آن چیزی است که خودمان 

 

 ساخته ایم...

در تمام جهان ، سعادتی بالاتر از یک عشق پاک و سلامتی 

 

 نیست...

دیگران را همانگونه که هستند بپذیریم....

آنچه ما را به نابودی  می کشاند چهار چیز است: 

  سیاست بدون اصول 

لذت بدون وجدان 

علم بدون شخصیت 

تجارت بدون اخلاق.

آموزش احمق ها به همان اندازه بی نتیجه است  

 

که بخواهی ذغالی را با صابون سفید کنی . 

منتقدین ما ، مشاورین بی مزد و منت  هستند که به ما 

 

 خدمت می کنند.