لبخندستان شهروندان

این وبلاگ درتمام مسائل لطیفه ُ خنده ُ سرگرمی ُنکته های پند آموز و... فعالیت دارد
سه‌شنبه 20 دی‌ماه سال 1390

سخنان زیبا ۱۹

 

  

 

 

 

سخنان زیبا   ۱۹  

- دنیا ، عروسی است که با وجود بیش از دویست میلیارد  

 

داماد ، هم اکنون باکره است..... 

- مرگ   زیبایی است که زشتی اعمال ما ،آن را در 

 

 چشمانمان ترسناک جلوه می دهد... 

-      دوست خوب ، گوهر دریای زندگی  

 

و دوست بد ، مردابی است که شخصیت انسان را  

 

بی صدا می بلعد....