لبخندستان شهروندان

این وبلاگ درتمام مسائل لطیفه ُ خنده ُ سرگرمی ُنکته های پند آموز و... فعالیت دارد
چهارشنبه 19 مهر‌ماه سال 1391

گفتگوی خصوصی زن و مرد

 

 

 

گفتگوی خصوصی زن و مرد 

زن به شوهرش میگه :  عزیزم تو هندوستان یک زن رو 

 به قیمت یک گوسفند فروختند.. به نظر تو این بی انصافی 

 نیست؟؟؟ شوهره میگه : نه اگه زن خوبی باشه می ارزه 

 

++++++++++++++++++++++++++

 

 

خلقت زن : 

 مرد: عزیزم می دانی که خداوند چرا  زن‎ را‎ آفرید؟ 

 زن : نه عزیزم . تو بهم بگو چرا ؟ 

مرد: به این دلیل  تا‎ هیچ‎ مردی‎ به‎ مرگ‎ طبیعی‎ نمیرد‎

 

++++++++++++++++++++++++++