لبخندستان شهروندان

این وبلاگ درتمام مسائل لطیفه ُ خنده ُ سرگرمی ُنکته های پند آموز و... فعالیت دارد
سه‌شنبه 22 مرداد‌ماه سال 1392

لبخندستان :

 

 

لبخندستان :

 

پسره تو خواستگاری از یه دختره می پرسه اسم شما چیه؟

دختره می گه اسم من توی تمام باغچه ها هست.

 پسره می گه: آهان فهمیدم ، اسمتون شلنگه

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

حکمتی برای فهیمان :

 

یارو داشته دنبال جای پارک می گشته اما پیدا نمی کرد!

 در همون حال گشتن به خدا میگه: خدایا اگه یه جای پارک

برام پیدا کنیا من نماز می خونم، روزه می گیرم که یه دفعه

یه جای پارک می بینه و به خدا می گه! خدا جون نمی خواد

خودم پیدا کردم